ג'וסרה קריסמו – לחתולים מבוגרים ולתמיכה בתיפקודי כלייה 2 ק"ג

מזון יבש SENIOR/RENAL לחתולים סניור לתמיכה בתפקודי כלייה.
נוסחת מזון עם ערכי זרחן נמוכים לחתולים מבוגרים ולחתולים הסובלים מתיפקודי כליות לקויים כרוניים.

89