מנטרל פוספט 125 מ"ל – Phosphate-E

מנטרל פוספאט בנוזל, מוריד רמות פוספאט  באופן מידי ,יתרונו בכך שניתן להוריד את רמת הפוספט בצורה מבוקרת, דבר החשוב מאוד לצמחיה. תכשיר מרוכז ביותר

109