דוחן ארוז לתוכונים ריבוס 1 ק"ג

דוחן לבן לציפורים מגיע באריזה נוחה לשימוש במשקל 1 ק"ג.

15