כלוב לאוגר 2 קומות

כלוב לאוגר 2 קומות כולל מתקן שתיה ,מים,סולם,בית וגלגל

89 79

0