ארנב רגיל + כלוב 60 ס"מ + מזון + נסורת + מתקן שתיה ומזון.

300

0