כלוב אוגרים / מכרסמים מאובזר הגן קנדה 43 סמ.

כלוב אוגרים איכותי מאובזר 43/31/28 סמ,2 קומות,בית,מיגלשה,קערת מזון,גלגל ,מתקן שתיהתוצרת קנדה

249