חול לחתולים יורו קיטי 10 ק"ג

החול הינו חול חצץ פשוט אשר אינו מתגבש.

35