חול איכותי מתגבש ,מונע ריחות ללא אבק קט מניה 8.5 ק"ג

55