בקטרייה איזי סטארט 500 מ"ל – Easy start

תרכיז תרביות "בקטריה טובות", פעילות ביותר, החיוניות לפילטרציה הביולוגית לשיפור איכות המים בכל אקווריום. הפילטרציה הביולוגית מפרקת חומרים רעילים בהן אמוניה, ניטריט וניטראט . easy start תופסת את בקומן של "בקטריות מזיקות". חיוני במיוחד לתסף  easy start בכל התחלת אקווריום
חדש / הוספת דגים חדשים/ לאחר מחלה.

99