תערובת לתוכים גדולים ריבוס 1 ק"ג

תערובת לתוכים גדולים, מגיעה באריזה נוחה לשימוש במשקל 1 ק"ג.

25