תערובת איכותית לתוכים גדולים ויטפול 1.5 ק"ג

תערובת לתוכים גדולים כגון ג'אקו, ארה, וקאקדו .תערובת של אוכל איכותי זרעים,גרעינים ותערובת של פירות מיובשים ומועשרת בכל המרכיבים הדרושים לבריאותו התקינה של התוכי הגדול.

 

.

79